Arsip Harian: 6 Agustus 2012

Perkelahian tiga Suksma

Dewi Sekar-kemuning kembali ke kamarnya dengan hati yang agak lega, tetapi masih penuh kebingungan. Kejadian-kejadian malam itu bersimpang-siur di dalam kepalanya, belum dapat diatur kembali, karena pikirannya masih diliputi dengan ketakutan. Tapi di dalam kamarnya masih menunggu ketegangan yang lain. … Baca lebih lanjut

Galeri | Tag , , , , , , | Meninggalkan komentar

Raden Sahid

Tumenggung Wilatikta adalah tumenggung Tuban. Ia mendapat puteri trirnan dari Prabu Brakumara dan dengan puteri ini mendapat dua orang anak. Yang tertua laki-Iaki, bagus rupanya, bemama R. Sahid, dan yang mud a perempuan, cantik jelita bemama Dewi Rasawulan. Kedua anak … Baca lebih lanjut

Galeri | Tag , , , , , , | Meninggalkan komentar

Seh Ibrahim

Tersebutlah Seorang Sultan di negeri Arab yang masih termasuk keturunan Nabi Muhammad s.a.w. Baginda mempunyai adik laki-Iaki bemama Seh Ibrahim. Pada suatu hari Seh Ibrahim mendapat perintah dari kakaknya untuk pergi ke pulau Jawa untuk mengislamkan penduduknya menurut syari’at Nabi … Baca lebih lanjut

Galeri | Tag , , , , , , | Meninggalkan komentar

Sunan Lawu

Sunan Giri berkata: “Duhai, adi Sunan Kali, bagaimana usaha adi dalam membantu ananda Sunan Ngudung? Saya dengar dalam pertempuran siang tadi, dia belum juga mendapatkan kemenangan.” Sunan Kali menjawab: “Tentang ananda Sunan Ngudung, janganlah Tuanku khawatir. Rupa-rupanya Allah telah memberi … Baca lebih lanjut

Galeri | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar

Sunan Ngampel

Selagi Arya Damar bermukim di Gresik dalam perjalanannya ke Palembang terjadilah hal yang penting di Majapahit. Maharaja Brawijaya banyak sekali isterinya dan ada lagi yang baru, yang sangat cantik, sehingga sangat dikasihi oleh Sri Baginda. Hal itu kurang menyenangkan hati … Baca lebih lanjut

Galeri | Tag , , , , , , | Meninggalkan komentar

Prabu Murdaningkung

Permaisuri melahirkan seorang putra yang diberi nama R. Murdaningkung, Pangeran itu sangat dikasihi oleh Prabu Hudara ke mana saja tak boleh pisah. Pada waktu R. Murdaningkung berumur 10 tahun, di hadapan para adipati, hulubalang, rakyat/tentara yang sedang menghadap Haginda di … Baca lebih lanjut

Galeri | Tag , , , , , , | Meninggalkan komentar